Aparatura do chromatografii HPLC oraz GPC/SEC
JĘZYK

Osmometry

Niemiecka firma Gonotec GmbH oferuje solidne i bardzo dokładne specjalistyczne osmometry.

  • krioskopowe - umożliwiają oznaczenie osmolalności całkowitej w roztworach wodnych (OSMOMAT 010, OSMOMAT 3000, OSMOMAT AUTO)
  • parowe - umożliwiają oznaczenie masy cząsteczkowej (OSMOMAT 070)
  • koloidalne - umożliwiają oznaczenie koloidalnego ciśnienia osmotycznego (OSMOMAT 050)
  • membranowe - umożliwiają oznaczenie masy cząsteczkowej (OSMOMAT 090)

Oferujemy ponadto standardy kalibracyjne: 100 mOsmol/kg, 300 mOsmol/kg, 850 mOsmol/kg i 2000 mOsmol/kg

OSMOMAT 010

Osmometr krioskopowy do pomiaru masy cząsteczkowej substancji w roztworze benzenu (około 40,000 do 50,000 Da) i do wyznaczania całkowitej osmolalności w roztworach wodnych. OSMOMAT 010 jest uniwersalnym osmometrem krioskopowym do wyznaczania mas molowych w roztowach czytaj więcej

OSMOMAT 3000

OSMOMAT 3000 określa całkowitą osmolalności roztworów wodnych. Urządzenie wymaga bardzo małych objętości próbek, a zatem mogą być stosowane do ekstremalnych zadań pomiarowych. Jego szybkość pozwala na seryjne pomiary w bardzo krótkim czasie. The czytaj więcej

OSMOMAT 050

Osmometr koloidowy do wyznaczania koloidalnego ciśnienia osmotycznego. OSMOMAT 050 został zaprojektowany do użytku w jednostkach intensywnej terapii. Jego projekt przewiduje ciągłe użycie (24 godziny/dobę, 7 dni w tygodniu) z możliwością ciągłego zbierania danych. czytaj więcej

OSMOMAT 070

Osmometr prężności pardo wyznaczania mas cząsteczkowych w roztworach organicznych (40 do 50,000 Da) i wodnych (do około 5,000 Da). czytaj więcej

OSMOMAT 090

Osmometr membranowy do wyznaczania mas cząsteczkowych w roztworach organicznych i wodnych (dla mas cząsteczkowych mieszczących się w zakresie 10,000 do 2,000,000 Da). OSMOMAT 090 umożliwia pomiar średniej masy cząsteczkowej (Mn) polimerów (w zakresie 10,000 do czytaj więcej

OSMOMAT AUTO

Automatyczny system do pomiaru całkowitej osmolalności do 20 próbek wodnych. System nie wymaga obecności użytkownika podczas pomiaru. Projekt urządzenia jest oparty na dziesięcioletnim doświadczeniu związanym z rozwojem aparatu OSMOMAT 030. Zautomatyzowanie czytaj więcej