Aparatura do chromatografii HPLC oraz GPC/SEC
JĘZYK
drukuj Zapisz do PDF
Link został skopiowany

Micro Pillar Array Column µPAC – kolumny matrycowe

Zaletą tej technologii jest możliwość wytwarzania mikro filarów w ściśle określonej odległości od siebie. Dzięki temu, nawet w przypadku stosowania długich kolumn (nawet 200 cm!), w kolumnie nie występuje wysokie ciśnienie.

Mikrofilary

Mikro filary stanowią podstawę fazy stacjonarnej. Są one następnie anodyzowane, w celu uzyskania dużej porowatości oraz chemicznie modyfikowane w celu przyłączenia do nich grup C18 do odwróconego układu faz.

W porównaniu do klasycznej kolumny chromatograficznej z upakowanym złożem, zastosowanie kolumny Micro Pillar Array µPAC o długości 50 cm pozwala na ponad dwukrotnie większą liczbę zidentyfikowanych peptydów i o 72% większą liczbę zidentyfikowanych białek w czasie jednej, 60-minutowej analizy.

Kolumny produkowane są w formie czipów, najdłuższe - o długości 200 cm - mają wymiar kilku centymetrów. Zakresy przepływów od 0,1 do 2 µl/min zapewniają najniższe poziomy zużycia rozpuszczalników (oszczędność).

czipy

Kolumny Micro Pillar Array µPAC cechują się bardzo wysoką trwałością – przy użyciu jednej kolumny można wykonać ponad 3500 analiz!

Podsumowując, kolumny z matrycą mikro filarów (μPAC ™) cechuje niespotykanie wysoka wydajność, nawet przy długim płaskim gradiencie, wysoka odtwarzalność, czułość, precyzja oraz żywotność.
W kolumnach tych występują dużo niższe ciśnienia niż w kolumnach z konwencjonalnym wypełnieniem, a także zużywa się niewielkie ilości rozpuszczalników.

Kolumny Micro Pillar Array µPAC idealnie sprawdzają się w przypadku badań z zakresu proteomiki, lipidomiki i metabolomiki. Przykładowe zastosowanie: kompleksowa analiza proteomu w pojedynczej próbce pozwala na  identyfikację ponad 9000 białek w czasie około sześciu godzin.

Podsumowanie:

 • Kolumny μPAC™ - typ złoża C18, dostępne wymiary: 200 cm i 50 cm
 • Niezawodne rozwiązanie dla nano-LC
  • najwyższa rozdzielczość
  • najlepsza wydajność
  • najlepsza powtarzalność
 • Ostre piki i doskonała zdolność rozdzielcza
  • liczba półek teoretycznych – ponad 400.000
  • Maksymalna pojemność pików – do 1.200
 • Zwiększona czułość
  • ze względu na wysoki stopień uporządkowania
 • Niezrównana wytrzymałość i liczba dozowań
  • dzięki solidnemu szkieletowi krzemowemu
 • Wysoka powtarzalność ”batch-to-batch”
  • dzięki procesowi trawienia z zastosowaniem maski
 • Trwałość kolumn
  • Ponad 3500 dozowań
 • Zastosowanie μPAC™:
  • MS – proteomika, metabolomika, genomika, lipidomika, metabolomika, analiza biofarmaceutyków i biopodobnych, przeciwciała monoklonalne, konjugaty
 • Kompatybilne z dowolnym sprzętem nanoHPLC-MS/MS dostępnym na rynku.
PRODUKTY POWIĄZANE