Aparatura do chromatografii HPLC oraz GPC/SEC
JĘZYK

Zestawy do mikrodializy

Mikrodializa jest techniką analityczną, która pozwala na monitorowanie stężenia szeregu substancji w żywej tkance (in vivo). Pionierem w zakresie produkcji aparatury i wszelkiego rodzaju akcesoriów wykorzystywanych w tej technice jest firma CMA Microdialysis AB, ze Szwecji.

Mikrodializa opiera się na zastosowaniu sond mikrodializacyjnych. Każda sonda zawiera wlot, przez który podawany jest płyn infuzyjny (przy użyciu pompy mikroiniekcyjnej). Płyn infuzyjny jest roztworem fizjologicznym - może być to np. sztuczny płyn mózgowo-rdzeniowy, bądź roztwór soli fizjologicznej. Płyn infuzyjny może również zawierać znane stężenia określonych substancji, np. leków, które podawane są w takim wypadku lokalnie.

Kolejnym elementem sondy mikrodializacyjnej jest membrana. Membrany mikrodializacyjne produkowane są m.in. z celulozy, poliwęglanu, polieterosulfonu, poliaryloeterosulfonu. Najważniejszą cechą membrany mikrodializacyjnej jest półprzepuszczalność, co oznacza, że pozwala ona na dwukierunkową dyfuzję substancji o rozmiarach cząsteczek mniejszych niż obecne w membranie otwory (pory). Parametrem określającym tę właściwość membrany jest wartość obcięcia (cut off). Substancje o cząsteczkach mniejszych niż wartość obcięcia membrany są wolno wymieniane w obie strony między płynem infuzyjnym, a tkanką.

Odzysk substancji przez sondę zależy od wartości obcięcia membrany, długości i średnicy membrany, szybkości przepływu płynu infuzyjnego, temperatury oraz niespecyficznego wiązania szeregu substancji do membrany.

Płyn wydostaje się przez wylot sondy mikrodializacyjnej i od tego momentu nazywa się go płynem perfuzyjnym, bądź mikrodializatem. Mikrodializat zazwyczaj nie wymaga dalszej obróbki i może zostać natychmiast poddany dalszym badaniom, najczęściej metodami elektroforezy kapilarnej (CE), spektrometrii mas (MS), radioimmunologicznymi (RIA), immunoenzymatycznymi (ELISA), bądź wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).

Mikrodializa może być stosowana w medycynie do oznaczania farmakokinetyki podanych leków w określonym miejscu organizmu, np. w kilku tkankach jednocześnie. Metoda ta ma również zastosowanie w badaniu ilości substancji naturalnie występujących w organizmie.

W neurobiologii mikrodializa jest powszechnie stosowaną metodą do oznaczania ilości neuroprzekaźników w mózgach zwierząt doświadczalnych, poddawanych eksperymentom behawioralnym, farmakologicznym, bądź innym. Kolejnym zastosowaniem mikrodializy jest możliwość lokalnego podawania substancji (np. leków) do określonej tkanki i badanie wywoływanego przez takie podanie efektu.

Oferujemy na polskim rynku kompletne zestawy do mikrodializy, poszczególne moduły jak również niezbędne akcesoria – w zakresie badań przedklinicznych (preclinical).

Zestaw - zwierze przytomne

The CMA120 System for Freely Moving Animals is designed for microdialysis experiments in onscious, freely moving animals. The system enables long term combined studies of animal behaviour and microdialysis experiments. Features: Designed for unattended experiments in czytaj więcej

Zestaw - zwierze uśpione

Advanced Systems for Anesthetized Animals consist of: CMA 4004 Syringe Pump CMA 110 Liquid Switch CMA 470 Refrigerated Fraction Collector Probe CMA 450 Temperature Controller CMA 130 In Vitro Stand Stereotaxic Instrument Basic Systems for Anesthetized Animals consist czytaj więcej

CMA 4004 Syringe Pump (replaced with CMA 4004)

Four syringes carriage Ability to use non-standard syringe types Pulse free flow Flow rates from 0.54 pL/min to 11.70mL /min Quick setup using the builet-in syringe library Email methods to your peers, download methods and upgrade your software remotely The CMA 4004 Syringe czytaj więcej

CMA 402 Syringe Pump

Dual syringes – independently controlled Flow-rates from 0.1- 20 µL/min Flow directions – individual infuse or withdraw Microdialysis CAD software included The CMA 402 Syringe Pump is a compact, flexible dual syringe pump designed for low pulse-free flow rates, czytaj więcej

CMA 470 Refrigerated Fraction Collector

Fractions cooled down to +6 °C Holds up to 64 sealed vials Fractions from 1-2000µL The CMA 470 Refrigerated Fraction Collector is especially designed to collect minute volume fractions typical of microdialysates. It has thermoelectric cooling down to +6 °C and the czytaj więcej

CMA 142 Microfraction Collector

sampling from one or two probes precision and accuracy from 1 µL compact design The CMA 142 Microfraction Collector is a unique, stand-alone instrument dedicated for microdialysis sampling. Fractions ranging from 1 to 50 µL can be collected from one or two microdialysis czytaj więcej

CMA 110 Liquid Switch

instantly switch between syringes prevents introduction of air bubble no interruption of flow The CMA 110 Liquid Switch permits manual switching between up to three perfusion lines (syringes) and a microdialysis probe. This makes it possible to change different solutions czytaj więcej

CMA 111 Syringe Selector

instantly switch between syringes prevent introduction of air bubble no interruption of flow The CMA 111 Syringe Selector allows automated or manual switching between one of three perfusion lines (syringes) and a microdialysis probe. This makes it possible to change different czytaj więcej

CMA 120 Bowl with Food & Water Containers

CMA 120 Bowl with Food & Water Containers for use with a CMA 120 Freely Moving System The CMA 120 Bowl with Food and Water Containers is used in studies where a freely moving animal will be confined for longer periods of time. The additions of these containers allow the animal to feed and czytaj więcej

CMA 130 In Vitro Stand

lengthens probe life simplifies calibrations, recovery tests facilitates safe storage of probes The CMA 130 In Vitro Stand is used for storage and during testing of microdialysis probes. Each probe should be carefully washed before and after implantation and tested for in vitro czytaj więcej