Aparatura do chromatografii HPLC oraz GPC/SEC
JĘZYK

Polityka jakości

 1. Stałym wyzwaniem POLYGEN Sp. z o.o. jest
  zaspakajanie potrzeb naszych klientów.
 2. Dostarczamy zaawansowane technologicznie,
  najwyższej jakości aparaturę naukowo-badawczą,
  akcesoria i materiały zużywalne stosowane do analiz
  i diagnostyce in vitro.
 3. Zapewniamy kompletne wspomaganie techniczne
  i serwisowe we współpracy z czołowymi dostawcami.
 4. Zaangażowanie i kompetencje wszystkich
  pracowników przekładają się na ciągły rozwój
  Spółki i doskonalenie skuteczności działania.
 5. Nasza siła polega na uczeniu się i reagowaniu
  na zmiany, aby sprostać wyzwaniom rynku.
 6. Zdobywamy zaufanie naszych klientów, postępując
  w sposób przejrzysty, spełniając wymagania prawne
  i inne związane z naszą działalnością.

 

W imieniu Zarządu Polygen sp. z o.o.

                                                                       Krystyna Niedzielska

                                                                       Wiceprezes Zarządu

Gliwice, 20.04.2021