Aparatura do chromatografii HPLC oraz GPC/SEC
JĘZYK

Wyposażenie dodatkowe

Firma Polygen oferuje wyposażenie uzupełniające jak:

  • szafki na kolumny chromatograficzne
  • mobilne stoły na aparaturę, z regulacją wysokości
  • urządzenie do derywatyzacji i odparowania – blok grzejno-mieszający Reacti Therm

Szafki na kolumny

Szafki na kolumny chromatograficzne - Columnstore The ColStor storage system is simple, compact and stops columns getting lost or damaged. Poor column storage can lead to reduced column performance and decreased lifetime. Stores 30, 60, 90 or 120 HPLC columns - in secure, moulded drawer czytaj więcej

Stoły pod aparaturę - mobilne, z możliwością regulacji wysokości

The IonBench Liftable Tables are mobile adjustable LC benches that allow moving your Thermo Scientific Dionex UltiMate 3000 System to other areas of a lab, specifically to minimize tubing lengths between LC and a mass spectrometer. czytaj więcej

Blok grzejno-mieszający – ReactiTherm

ReactiTherm urządzenie do derywatyzacji i odparowania The Thermo Scientific Reacti-Therm System delivers uniform dry heat with unmatched convenience and versatility. The dry heat prevents many of the problems associated with water baths, including sample contamination. Reacti-Therm czytaj więcej