Aparatura do chromatografii HPLC oraz GPC/SEC
JĘZYK

Diagnostyka kliniczna IVD - HPLC & LC MS/MS

Diagnostyka kliniczna (testy IVD) HPLC & LC MS/MS

Zestawy do rutynowej diagnostyki klinicznej z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej, tandemowej spektrometrii mas, spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie i fotometrii.

Oferujemy kompletne rozwiązania obejmujące opracowaną (i sprawdzoną) metodykę, niezbędne narzędzia i odczynniki, a na życzenie również uruchomienie aplikacji u klienta. Zestawy do diagnostyki marki RECIPE, pozwalają na szybkie wprowadzenie oraz wdrożenie metody/analizy w laboratorium. Opracowane i zwalidowane metody, z użyciem konkretnych kolumn i odczynników, gwarantują precyzyjne i powtarzalne wyniki.

Do przeprowadzania analizy chromatograficznej mogą być wykorzystane wszystkie dostępne na rynku systemy (U)HPLC, LC-MS/MS, ICP-MS/MS, UV-VIS. Kompletny zestaw diagnostyczny zawiera elementy potrzebne do wykonania analizy, takie jak bufory, odczynniki do przygotowania próbek, standardy oraz kalibratory matrycy. Kolumny SPE, kolumny analityczne i kolumny ochronne, a także kontrole matrycy, dostępne są oddzielnie. Firma RECIPE, opracowała kompletny zestaw IVDR do oznaczania pierwiastków śladowych za pomocą ICP-MS/MS. Metoda umożliwia jednoczesne oznaczenie nawet 28 pierwiastków śladowych w jednym cyklu analitycznym.

Zestawy ClinRep i ClinMass są przeznaczone są do diagnostyki i monitorowania leczenia pacjenta (TDM - therapeutic drug monitoring) w laboratoriach klinicznych, toksykologicznych i kryminalistycznych. Zestawy ClinTox ® umożliwiają prowadzenie biomonitoringu (obserwacji i oceny stanu zdrowia oraz zachodzących zmian w organizmie) ludzkim w laboratoriach medycyny pracy.

 

W ofercie znajdują się:

  1. Zestawy ClinRep Diagnostics, ClinRep TDM (Therapeutic Drug Monitoring), ClinTox HBM (Human Biomonitoring) do oznaczania przy użyciu systemu HPLC/UHPLC

1. 25-hydroksy witamina D (D2, D3) w osoczu/UHPLC

2. 25-hydroksy witamina D (D2, D3) w surowicy/UHPLC

3. 25-hydroksy witamina D (D2, D3) w osoczu/HPLC

4. 25-hydroksy witamina D (D2, D3) w surowicy/HPLC

5. Leki przeciwepileptyczne w osoczu/UHPLC

6. Leki przeciwepileptyczne z rozszerzonym spektrum analitów w osoczu/HPLC

7. Leki przeciwepileptyczne w surowicy/HPLC

8. Leki przeciwepileptyczne w surowicy/UHPLC

9. Leki przeciwepileptyczne z rozszerzonym spektrum analitów w surowicy/HPLC

10. Aminokwasy aromatyczne w osoczu/HPLC

11. Nietypowe leki przeciwpsychotyczne w osoczu/HPLC

12. Nietypowe leki przeciwpsychotyczne w surowicy/HPLC

13. Katecholaminy w surowicy/HPLC

14. Katecholaminy w moczu/HPLC

15. Transferyna desialowana (CDT) w surowicy/HPLC

16. Koenzym Q10 w osoczu/HPLC

17. Koenzym Q10 w surowicy/HPLC

18. Koenzym Q10 w pełnej krwi/HPLC

19. Witamina B1, B2 i B6 w osoczu/HPLC

20. Witamina B1, B2 i B6 w pełnej krwi/HPLC

21. Homocysteina w osoczu/HPLC

22. Lamotrygina i sultiam w osoczu/HPLC

23. Lewetyracetam (KEPPRA®) w osoczu/HPLC

24. Lewetyracetam (KEPPRA®) w surowicy/HPLC

25. Metanefryny w moczu/HPLC

26. Metanefryny z roszerzonym spektrum analitów w moczu/HPLC

27. Kwas mykofenolowy w osoczu/HPLC

28. Porfiryny w moczu/HPLC

29. Serotonina w osoczu/HPLC

30. Serotonina w moczu/HPLC

31. Witamina A i E w osoczu/HPLC

32. Witamina A i E w osoczu/UHPLC

33. Witamina A i E w surowicy/HPLC

34. Witamina A i E w surowicy/UHPLC

35. Witamina B1 w pełnej krwi/HPLC

36. Witamina B2 w pełnej krwi/HPLC

37. Witamina B6 w osoczu/HPLC

38. Witamina B6 w pełnej krwi/HPLC

39. Witamina C w osoczu/HPLC

40. Kwas wanililomigdałowy (VMA), kwas homowanilinowy (HVA) i kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w moczu/HPLC

41. Kwas wanililomigdałowy (VMA), kwas homowanilinowy (HVA) i kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) z roszerzonym spektrum analitów w moczu/HPLC

 

  1. Zestawy ClinMass Diagnostics, ClinMass TDM (Therapeutic Drug Monitoring), ClinSpot DBS (Dried Blood Spot Analysis), ClinMass Optimisation Mixes, ClinMass Internal do oznaczania przy użyciu systemu LC-MS/MS.

 

1.25-hydroksy witamina D (D2, D3) w osoczu

2. 25-hydroksy witamina D (D2, D3) w surowicy

3. Aminokwasy i acylokarnityny w wyschniętych śladach krwi

4. Aminokwasy i acylokarnityny w wyschniętych śladach krwi (bez derywatyzacji)

5. Aminokwasy w osoczu

6. Antybiotyki w osoczu (TDM)

7. Antybiotyki w surowicy (TDM)

8. Leki przeciwdepresyjne w osoczu (TDM)

9. Leki przeciwdepresyjne w surowicy (TDM)

10. Leki przeciwepileptyczne w osoczu (TDM)

11. Leki przeciwepileptyczne w surowicy (TDM)

12. Leki przeciwgrzybicze w osoczu (TDM)

13. Leki przeciwgrzybicze w surowicy (TDM)

14. Benzodiazepiny w osoczu (TDM)

15. Benzodiazepiny w surowicy (TDM)

16. Glukuronid etylu i wodorosiarczan etylu w osoczu

17. Glukuronid etylu i wodorosiarczan etylu w surowicy

18. Glukuronid etylu i wodorosiarczan etylu w moczu

19. Metanefryny w osoczu

20. Homocysteina w wyschniętych śladach krwi

21. Homocysteina w osoczu

22. Homocysteina w surowicy

23. Leki immunosupresyjne w pełnej krwi (TDM)

24. Leki immunosupresyjne z roszerzonym spektrum analitów w pełnej krwi

25. Kwas metylomalonowy w osoczu

26. Kwas metylomalonowy w surowicy

27. Kwas metylomalonowy w moczu

28. Kwas mykofenolowy w osoczu (TDM)

29. Kwas mykofenolowy w surowicy (TDM)

30. Leki przeciwpsychotyczne w osoczu (TDM)

31. Leki przeciwpsychotyczne w surowicy (TDM)

32. Steroidy w osoczu

33. Steroidy w surowicy

34. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne w osoczu (TDM)

35. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne w surowicy (TDM)

36. Witamina B1, B2 w pełnej krwi i witamina B6 w osoczu i pełnej krwi

 

  1. Zestawy ClinMass Diagnostics do oznaczania przy użyciu systemu ICP-MS/MS

 

1.Pierwiastki śladowe w osoczu i surowicy

 

IV.  Zestawy ClinEasy do oznaczania przy użyciu fotometru

 

1.Kwas 5-aminolewulinowy i porfobilinogen w moczu

2. Porfobilinogen w moczu

3. Porfiryny w moczu

 

  1. Kalibratory ClinCal Calibrators

 

1.25-hydroksy witamina D (D2, D3) w surowicy

2. Kwas 5-aminolewulinowy i porfobilinogen w moczu

3. Aminokwasy w osoczu

4. Aminokwasy w osoczu (automatyczny analizator aminikwasów)

5. Amiodaron w surowicy

6. Antybiotyki w osoczu

7. Leki przeciwdepresyjne w surowicy

8. Leki przeciwpadaczkowe w surowicy

https://recipe.de/products/antiepileptics-1-serum/

https://recipe.de/products/antiepileptics-3-serum/

https://recipe.de/products/antiepileptics-4-serum/

https://recipe.de/products/antiepileptics-5-serum/

9. Leki przeciwgrzybicze w surowicy

10. Leki przeciwretrowirusowe w surowicy

11. Aminokwasy aromatyczne w osoczu

12. Nietypowe leki przeciwpsychotyczne w osoczu

13. Benzodiazepiny w surowicy

14. Katecholaminy w osoczu

15. Katecholaminy w moczu

16. Transferyna desialowana (CDT) w surowicy

17. Koenzym Q10 w osoczu

18. Glukuronid etylu i wodorosiarczan etylu w surowicy

19. Glukuronid etylu i wodorosiarczan etylu w moczu

20. Homocysteina w wyschniętych śladach krwi

21. Homocysteina w osoczu

22. Homocysteina w surowicy

23. Leki immunosupresyjne w pełnej krwi

24. Lamotrygina i sultiam w osoczu

25. Lewetyracetam (KEPPRA®) w surowicy

26. Metanefryny w surowicy

27. Metanefryny w moczu

28. Kwas metylomalonowy w surowicy

29. Kwas mykofenolowy w osoczu

30. Leki przeciwpsychotyczne w surowicy

31. Nikotyna i jej metabolity w moczu

32. Kwas butoksyoctowy, kwas etoksyoctowy, kwas hipurowy, kwas m/p-metylohipurowy, kwas migdałowy, kwas metoksyoctowy, metylenodianilina, N-metyloformamid, kwas o-metylohipurowy, kwas fenyloglioksylowy, kwas S-fenylomerkapturowy; t,t - kwas mukonowy, kwas trichlorooctowy w moczu

33. Risperidon, paliperidon w osoczu

34. Związki fenolowe w moczu

35. Porfiryny w moczu

36. Serotonina w osoczu

37. Serotonina w moczu

38. Steroidy w surowicy

39. Pierwiastki śladowe w surowicy (4-punktowa kalibracja)

40. Pierwiastki śladowe w osoczu

41. Pierwiastki śladowe w surowicy

42. Pierwiastki śladowe w moczu

43. Pierwiastki śladowe w pełnej krwi

44. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne w surowicy

45. Witamina B6 w surowicy

46. Witamina C w surowicy

47. Witamina A i E w surowicy

48. Witamina B1, B2 i B6 w pełnej krwi

49. Kwas wanililomigdałowy (VMA), kwas homowanilinowy (HVA) i kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w moczu

 

  1. Kontrole ClinChek Controls

 

1.25-hydroksy witamina D (D2, D3) w surowicy

2. Kwas 5-aminolewulinowy, porfobilinogen i porfiryny w moczu

3. Aminokwasy i acylokarnityny w wyschniętych śladach krwi

4. Aminokwasy w osoczu

5. Aminokwasy w osoczu/ LC-MS/MS

6. Amiodaron w surowicy

7. Antybiotyki w osoczu

8. Leki przeciwdepresyjne w surowicy

9. Leki przeciwpadaczkowe w surowicy

https://recipe.de/products/antiepileptics-1-serum-2/

https://recipe.de/products/antiepileptics-3-serum-2-2/

https://recipe.de/products/antiepileptics-4-serum-2/

https://recipe.de/products/antiepileptics-5-serum-2/

10. Leki przeciwgrzybicze w surowicy

11. Aminokwasy aromatyczne w osoczu

12. Nietypowe leki przeciwpsychotyczne w osoczu

13. Benzodiazepiny w surowicy

14. Aminy biogenne w osoczu

15. Aminy biogenne w moczu

16. Transferyna desialowana (CDT) w surowicy

17. Koenzym Q10 w osoczu

18. Glukuronid etylu i wodorosiarczan etylu w surowicy

19. Glukuronid etylu i wodorosiarczan etylu w moczu

20. Wolna hemoglobina w pełnej krwi

21. Homocysteina w wyschniętych śladach krwi

22. Homocysteina w osoczu

23. Leki immunosupresyjne w pełnej krwi

24. Lamotrygina i sultiam w osoczu

25. Lewetyracetam (KEPPRA®) w surowicy

26. Metanefryny w surowicy

27. Kwas metylomalonowy w surowicy

28. Kwas mykofenolowy w osoczu

29. Leki przeciwpsychotyczne w surowicy

30. Nikotyna i jej metabolity w moczu

31. Kwas butoksyoctowy, kwas etoksyoctowy, kwas hipurowy, kwas m/p-metylohipurowy, kwas migdałowy, kwas metoksyoctowy, metylenodianilina, N-metyloformamid, kwas o-metylohipurowy, kwas fenyloglioksylowy, kwas S-fenylomerkapturowy; t,t - kwas mukonowy, kwas trichlorooctowy w moczu

32. Risperidon, paliperidon w osoczu

33. Związki fenolowe w moczu

https://recipe.de/products/phenolic-compounds-urine-2/

34. Porfiryny w moczu

35. Steroidy w surowicy

36. Pierwiastki śladowe w osoczu

37. Pierwiastki śladowe w surowicy

38. Pierwiastki śladowe w moczu

39. Pierwiastki śladowe w pełnej krwi

40. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne w surowicy

41. Witamina C w surowicy

42. Witamina B1, B2 i B6 w pełnej krwi

43. Witamina A, E, B6 w surowicy

 

  1. Mieszanki optymalizacyjne ClinMass Optimisation Mixes

 

1. 25-hydroksy witamina D (D2, D3)

2. Aminokwasy i acylokarnityny

3. Antybiotyki

4. Leki przeciwdepresyjne

5. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

6. Leki przeciwpadaczkowe

7. Leki przeciwgrzybicze

8. Benzodiazepiny

9. Glukuronid etylu i wodorosiarczan etylu

10. Leki immunosupresyjne

11. Metanefryny

12. Kwas metylomalonowy

13. Kwas mykofenolowy

14. Leki przeciwpsychotyczne

15. Steroidy

 

  1. Wzorce wewnętrzne ClinMass Internal Standards

 

1. 25-hydroksy witamina D (D2, D3)

2. Aminokwasy i acylokarnityny

3. Antybiotyki

4. Leki przeciwdepresyjne

5. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

6. Leki przeciwpadaczkowe

7. Leki przeciwgrzybicze

8. Benzodiazepiny

9. Glukuronid etylu i wodorosiarczan etylu

10. Homocysteina

11. Leki immunosupresyjne

12. Metanefryny

13. Kwas metylomalonowy

14. Kwas mykofenolowy

15. Leki przeciwpsychotyczne

16. Nikotyna i jej metabolity

17. Steroidy

18. Witamina B1, B2 i B6