Aparatura do chromatografii HPLC oraz GPC/SEC
JĘZYK

Chromatografy Flash-MS

2013-03-01

Firma Interchim, jako pierwsza i do tej pory jedyna, opracowała zestawy Flash sprzężone ze spektrometrem mas - PuriFlash-MS. Zestaw umożliwia:

  • oznaczenie masy cząsteczkowej związku on-line - podczas procesu rozdzielania / w czasie analizy
  • kolekcję frakcji na podstawie masy cząsteczkowej rozdzielanych związków
  • potwierdzenie ilości związku oraz jego czystości
  • monitorowanie partii reakcyjnych w czasie rzeczywistym