Aparatura do chromatografii HPLC oraz GPC/SEC
JĘZYK

Szkolenie "HPLC Master Classes"

2013-05-01

John Dolan – dobrze znany w społeczności chromatograficznej, jeden z czołowych ekspertów w prowadzeniu szkoleń. Wniósł ogromny wkład w rozwój praktycznych narzędzi, które pozwalają na szybkie opracowanie nowych metod HPLC (m.in. współtwórca oprogramowania DryLab).

Założyciel i kierownik laboratorium analitycznego LC Resources. Od wielu lat współpracuje z przemysłem farmaceutycznym pomagając w rozwoju metod i analiz HPLC przy wytwarzaniu leków, substancji leczniczych oraz próbek bioanalitycznych. Jego badania przyczyniły się do stworzenie podstaw dla zrozumienia elucji gradientowej oraz selektywności kolumn. Jest autorem ponad 100 publikacji oraz współautorem trzech książek: „Troubleshooting LC Systems”, „High-Performance Gradient Elution” oraz „Introduction to Modern Liquid Chromatography”. Jest autorem ponad 300 artykułów miesięcznika LCGC.Jako instruktor przeszkolił ponad 10.000 słuchaczy/uczestników kursów na całym świecie w zakresie technik HPLC i LC-MS/MS.

  • LC-MS/MS for Chromatographers
  • Advanced HPLC Method Development, Using Quality by Design (QbD)
  • HPLC Troubleshooting: A Performance Qualification Approach

Zgłoszenia należy przesyłać do 10.05.2013r. Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.