Aparatura do chromatografii HPLC oraz GPC/SEC
JĘZYK
drukuj Zapisz do PDF
Link został skopiowany

UHPLC-Vanquish Duo Flex

Systemy Vanquish pozwalają na pracę przy ciśnieniach do 1500 bar. W dozowniku automatycznym zastosowano innowacyjną technologię wywierania ciśnienia na próbkę (przed wprowadzeniem jej do kolumny). Dzięki temu kolumna nie jest poddawana drastycznym skokom ciśnienia podczas dozowania (wpływa to pozytywnie na żywotność kolumn) oraz pozwala na osiągnięcie precyzji czasu retencji pików poniżej 0,01%, co ma niezwykle ważne znaczenie w przypadku próbek złożonych.

Wprowadzono dwa sposoby termostatowania kolumny chromatograficznej – poprzez  „wymuszony” i „normalny” obieg powietrza w termostacie.

Kolejnym bardzo interesującym rozwiązaniem jest zastosowanie technologii światłowodowej LightPipe™ w detektorze z matrycą diodową (UV-VIS Diode Array Detector). Przełożyło się to na bardzo niskie rozmycie piku, liniowość do 3000 mAU oraz niski poziom szumu do ±3 µAU, a w konsekwencji uzyskano detektor cechujący się najlepszą czułością na rynku.

Wyżej wymienione nowości technologiczne nie wyczerpują całego portfolio innowacyjnych rozwiązań firmy Thermo Fisher Scientific™. W roku 2018 został zaprezentowany system Vanquish DUO.

System wyposażony jest w dwie niezależne pompy gradientowe trójskładnikowe. Podwójny zestaw pomp w połączeniu z modułem automatycznego dozownika, w którym zastosowano dwie zupełnie oddzielne, równoległe ścieżki dozowania próbek, umożliwia prowadzenie niezależnych analiz w tym samym czasie.

Systemy Vanquish Duo umożliwiają pracę w trybach:

-  tandem - zwiększenie liczby analiz chromatograficznych poprzez redukcję czasu potrzebnego do stabilizacji układu

- równoległym – prowadzenie analizy dwóch niezależnych próbek, różnymi metodami, w tym samym czasie

- gradientu odwróconego (inverse gradient) - przy zastosowaniu detektora Corona CAD, z możliwością analizy związków, które nie mają chromoforów

- 2D i wielowymiarowych

Praca systemów sterowana jest poprzez oprogramowanie najnowszej generacji – Chromeleon. Jest to bardzo zaawansowane oprogramowanie chromatograficzne, umożliwiające obróbkę danych i prowadzenie obliczeń jakościowych i ilościowych, tworzenie raportów i eksport danych do innych programów.

Oprogramowanie umożliwia m.in. proste i czytelne sterowanie całym zestawem, automatyczną integrację pików, tworzenie raportu poprzez jedno kliknięcie, ma wbudowane gotowe szablony tworzenia metod i sekwencji przy pracy wielowymiarowej oraz szablony raportów kwalifikacyjnych (automatyzacja walidacji metody).

Systemy Vanquish Duo zostały zoptymalizowane tak, by najbardziej efektywnie wykorzystać przestrzeń w laboratorium, zredukować czas analiz oraz maksymalnie uprościć ich prowadzenie.

 Link:

 https://appslab.thermofisher.com/App/4052/simultaneous-determination-water-fat-soluble-vitamins-tablets-energy-drinks-by-using-a-novel-vanquish-flex-duo-uhplc-system

QR - appslab

https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/CMD/brochures/br-72623-lc-vanquish-duo-uhplc-br72623-en.pdf

QR - termifisher

 

PRODUKTY POWIĄZANE