Apparatus for chromatography HPLC and GPC/SEC
LANGUAGE

Osmometers

As one of the most trusted osmometer suppliers today, Polygen presents Gonotec's range of leading osmometers tu suit every application.

Osmometer range includes:

  • Cryoscopic Osmometer - determines osmolality in aqueous solutions in the medical field.

Polygen also offer the corresponding calibration standards: 100 mOsmol/kg, 300 mOsmol/kg, 850 mOsmol/kg and 2000 mOsmol/kg

OSMOMAT 3000

OSMOMAT 3000 określa całkowitą osmolalność roztworów wodnych. Urządzenie wymaga bardzo małych objętości próbek, a zatem mogą być stosowane do ekstremalnych zadań pomiarowych. Jego szybkość pozwala na seryjne pomiary w bardzo krótkim read more

OSMOMAT 3000 basic

OSMOMAT 3000 basic  określa całkowitą osmolalność roztworów wodnych. Urządzenie wymaga bardzo małych objętości próbek, a zatem mogą być stosowane do ekstremalnych zadań pomiarowych. Jego szybkość pozwala na seryjne pomiary w bardzo krótkim read more

OSMOMAT Auto

OSMOMAT auto to automatyczny system do pomiaru całkowitej osmolalności do 20 próbek wodnych. System nie wymaga obecności użytkownika podczas pomiaru. Projekt urządzenia jest oparty na dwudziestoletnim doświadczeniu producenta, które potwierdza jego funkcjonalność. read more