Apparatus for chromatography HPLC and GPC/SEC
LANGUAGE

Columns

W ofercie posiadamy wszelkiego rodzaju kolumny chromatograficzne w skali od nano po preparatywną. Posiadamy przedstawicielstwo w Polsce następujących producentów kolumn:

Oferujemy:

KOLUMNY DO CHROMATOGRAFII THERMO-SCIENTIFIC INTERCHIM MACHEREY-NAGEL TOSOH BIOSCIENCE SHODEX
Faza odwrócona + + + + +
Faza normalna + + + + +
HILIC + + + + +
Chiralna - - + - +
Jonowa + - - - +
Powinowactwa - + + + +
Wymiany jonowej + + + + +
GPC / SEC + - + + +
„Stały rdzeń” – „core shell" + - + - -
UHPLC + + + - +
Flash - + + - -

Istnieje możliwość dopasowania kolumny pod konkretną aplikację. W tym celu można skorzystać z wyszukiwarki lub kontaktując się z nami.