Apparatus for chromatography HPLC and GPC/SEC
LANGUAGE

Air purification Aernovir

Pomimo wielu środków ostrożności wirusy, zarazki I bakterie krążą w zamkniętych pomieszczeniach. Przenoszone przez kaszel czy też przez kontakt ze skórą, patogeny krażą w powietrzu pomieszczenia przez wiele godzin. Im niższy dopływ świeżego powietrza lub faktyczna wymiana powietrza, tym wyższe ryzyko zanieczyszczenia powietrza. Dotyczy to głównie pomieszczeń intensywnie użytkowanych i / lub często odwiedzanych przez różne osoby. Wraz ze wzrostem zanieszczyszczenia wywołanego wirusami i bakteriami, zwiększa się obciążenie płuc i dróg oddechowych, a tym samym ryzyko infekcji.
Ważne: Im wyższe stężenie wirusów i zarazków w powietrzu, tym większa ekspozycja powierzchni na wirusy i zarazki.

Często uczęszczane pomieszczenia, wysoka częstotliwość odwiedzin, aktywność fizyczna i długie okresy pobytu często uniemożliwiają konieczny dopływ czystego powietrza. Oprócz naturalnej wymiany powietrza rozwiązaniem jest tylko oczyszczanie lub dezynfekcja powietrza w pomieszczeniu I to ta metoda wykorzystuje technologię “dezynfekcji powietrza UVC” lub „wysoce skuteczną dezynfekcję plazmową.”
Podczas „Intensywnej dezynfekcji plazmowej” powietrze z pomieszczenia jest zasysane przez wentylator. Następnie, z dokładnie określoną prędkością, strumień powietrza przepływa przez pole plazmy. Tutaj powietrze jest wystawione na bombardowanie cząsteczkami, co skutkuje działaniem przeciwdrobnoustrojowym i odpowiednią inaktywacją pirogenu. Zarazki są niszczone, wirusy dezaktywowane, alergeny rozbite a zapachy zneutralizowane.

Decydujące znaczenie dla mocy czyszczącej sterylizacji plazmowej powietrza jest ilość generowanej plazmy, a także dokładna dawka przyciąganej ilości powietrza dla dostępnej mocy plazmy i prędkości przeplywu, z jaką powietrze przepływa przez pole plazmy.
Ponadto, urządzenia są wyposażone w wysokowydajny filtr HEPA i kierują powietrze przez specjalnie opracowany blok aktywnego węgla, w celu dalszej optymalizacji procesu dezynfekcji.

Sterylizacja Plazmowa o Wysokiej Intensywności jest zalecana w każdym miejscu, w którym spodziewana jest większa liczba osób, co może doprowadzić do zwiększonej emisji bakterii I wirusów. Ponadto, jest stosowana w pomieszczeniach, w których przebywa kilka osób w celu ochrony przed zanieczyszczeniami.

Odkażacze powietrza Aernovir zapewniają:

  • bezpieczną i niezawodną dezynfekcję i sterylizację powietrza o sprawdzonej skuteczności
  • ochronę przed zarazkami, wirusami i patogenami
  • redukcję zanieczyszczenia powietrza i powierzchni
  • małe wymagania powierzchniowe
  • mobilność
  • niskie koszty eksploatacji

Odkażacz jest niezbędny do realizacji planu zapobiegawczego oraz utrzymania higieny.

Aernovir Basic

Odkażacz powietrza Aernovir Basic to produkt medyczny, który sprawi, że powietrze w pomieszczeniu będzie wolne od wirusów. Najlepiej sprawdzi się w przestrzeniach do 40m2. 

Wydajność odkażania:  115 m3/h
Wymiary: read more

AernoviR Basic-mobile

Odkażacz powietrza AernoviR Basic-mobile to produkt medyczny,  który zadba o to, aby powietrze w pomieszczeniu było wolne od wirusów. Najlepiej sprawdzi się w przestrzeniach do 40m2. 

Wydajność odkażania:  115 read more

Aernovir Design

Odkażacz powietrza Aernovir Design jest produktem medycznym.  Zapewnia powietrze wolne od wirusów w studiach EMS, gabinetach, gabinetach fizjoterapii.  Jego działanie najlepiej sprawdza sie w pomieszczeniach do 40 m2.  Wydajność odkażania: 115 m3/h read more

Aernovir Premium

Odkażacz powietrza Aernovir Premium jest produktem medycznym.  Jest dedykowany siłowniom, biurom wielkopowierzchniowym itp.  Jego działanie najlepiej sprawi się w pomieszczeniach o wielkości 40 m2 - 200 m2..

Wydajność odkażania: 500 m3/h
Wymiary: read more