Apparatus for chromatography HPLC and GPC/SEC
LANGUAGE

Osmometers

As one of the most trusted osmometer suppliers today, Polygen presents Gonotec's range of leading osmometers tu suit every application.

Osmometer range includes:

  • Colloid Osmometer - determines colloidal osmotic pressure (perfect for intensive care units).
  • Cryoscopic Osmometer - determines osmolality in aqueous solutions in the medical field.
  • Advanced vapour pressure Osmometer - molecular weight determination in organic solutions.
  • Membrane Osmometer - molecular weight determination in organic and aqueous solution.

Polygen also offer the corresponding calibration standards: 100 mOsmol/kg, 300 mOsmol/kg, 850 mOsmol/kg and 2000 mOsmol/kg

OSMOMAT 010

Osmometr krioskopowy do pomiaru masy cząsteczkowej substancji w roztworze benzenu (około 40,000 do 50,000 Da) i do wyznaczania całkowitej osmolalności w roztworach wodnych. OSMOMAT 010 jest uniwersalnym osmometrem krioskopowym do wyznaczania mas molowych w roztowach read more

OSMOMAT 3000

OSMOMAT 3000 określa całkowitą osmolalności roztworów wodnych. Urządzenie wymaga bardzo małych objętości próbek, a zatem mogą być stosowane do ekstremalnych zadań pomiarowych. Jego szybkość pozwala na seryjne pomiary w bardzo krótkim czasie. The read more

OSMOMAT 050

Osmometr koloidowy do wyznaczania koloidalnego ciśnienia osmotycznego. OSMOMAT 050 został zaprojektowany do użytku w jednostkach intensywnej terapii. Jego projekt przewiduje ciągłe użycie (24 godziny/dobę, 7 dni w tygodniu) z możliwością ciągłego zbierania danych. read more

OSMOMAT 070

Osmometr prężności pardo wyznaczania mas cząsteczkowych w roztworach organicznych (40 do 50,000 Da) i wodnych (do około 5,000 Da). read more

OSMOMAT 090

Osmometr membranowy do wyznaczania mas cząsteczkowych w roztworach organicznych i wodnych (dla mas cząsteczkowych mieszczących się w zakresie 10,000 do 2,000,000 Da). OSMOMAT 090 umożliwia pomiar średniej masy cząsteczkowej (Mn) polimerów (w zakresie 10,000 do read more

OSMOMAT AUTO

Automatyczny system do pomiaru całkowitej osmolalności do 20 próbek wodnych. System nie wymaga obecności użytkownika podczas pomiaru. Projekt urządzenia jest oparty na dziesięcioletnim doświadczeniu związanym z rozwojem aparatu OSMOMAT 030. Zautomatyzowanie read more