Apparatus for chromatography HPLC and GPC/SEC
LANGUAGE
print Save to PDF
The link has been copied

OSMOMAT 050

  • Komora pomiarowa o wysokiej wydajności
  • Zminimalizowana objętość próbki
  • Prosty system wstrzykiwania próbki (surowica lub osocze, nastrzyki z krwi nie są polecane)
  • Czas pomiaru poniżej 1 min.
  • Automatyczne zerowanie aparatu
  • Możliwość wyboru jednostki ciśnienia (mm Hg, mm słupa wody lub kPa)
  • Wyświetlenie wyniku pierwszego pomiaru i zachowanie drugiej wartości pozwalają na kontrolę nad stabilnością pracy aparatu
  • Automatyczne przemywanie komory pomiarowej każdorazowo po pomiarze
  • Prosta kalibracja przy pomocy różnicy ciśnienia hydrostatycznego
  • Automatyczne przechodzenie w tryb czuwania
RELATED PRODUCTS