Apparatus for chromatography HPLC and GPC/SEC
LANGUAGE
print Save to PDF
The link has been copied

Kolektor frakcji/autosampler Sampilio X8

  • Niezawodne, o małej objętości pompy membranowe
  • Zasada FIFO (first in/ first out),
  • Ograniczona do minimum możliwość zanieczyszczenia próbki
  • Krótkie interwały między kolejnymi frakcjami (nawet do 2 min.)
  • Możliwość zastosowania rozpuszczalników organicznych,
  • Łatwe podłączenie do innych aparatów do uwalniania (obecnych na rynku)
  • Łatwa obsługa
  • Łatwe czyszczenie i konserwacja
RELATED PRODUCTS