Apparatus for chromatography HPLC and GPC/SEC
LANGUAGE
print Save to PDF
The link has been copied

Stacje do przygotowania medium DissoPrep X8/X15

  • możliwość przygotowania mediów o stężeniu surfaktantu wyższym niż 3%
  • kwasy, bufory lub surfaktanty mogą być automatycznie mieszane do określonego stężenia
  • podgrzewanie cieczy do 45°C z precyzją z dokładnością < 1,5°C (w zakresie 32-37°C)
  • grawimetryczne dozowanie z błędem +/- 1 % poprzez precyzyjną komorę pomiarową
  • inne zalety i możliwości na stronie produktu
RELATED PRODUCTS