Apparatus for chromatography HPLC and GPC/SEC
LANGUAGE

Microdialysis kits

Mikrodializa jest techniką analityczną, która pozwala na monitorowanie stężenia szeregu substancji w żywej tkance (in vivo). Pionierem w zakresie produkcji aparatury i wszelkiego rodzaju akcesoriów wykorzystywanych w tej technice jest firma CMA Microdialysis AB, ze Szwecji.

Mikrodializa opiera się na zastosowaniu sond mikrodializacyjnych. Każda sonda zawiera wlot, przez który podawany jest płyn infuzyjny (przy użyciu pompy mikroiniekcyjnej). Płyn infuzyjny jest roztworem fizjologicznym - może być to np. sztuczny płyn mózgowo-rdzeniowy, bądź roztwór soli fizjologicznej. Płyn infuzyjny może również zawierać znane stężenia określonych substancji, np. leków, które podawane są w takim wypadku lokalnie.

Kolejnym elementem sondy mikrodializacyjnej jest membrana. Membrany mikrodializacyjne produkowane są m.in. z celulozy, poliwęglanu, polieterosulfonu, poliaryloeterosulfonu. Najważniejszą cechą membrany mikrodializacyjnej jest półprzepuszczalność, co oznacza, że pozwala ona na dwukierunkową dyfuzję substancji o rozmiarach cząsteczek mniejszych niż obecne w membranie otwory (pory). Parametrem określającym tę właściwość membrany jest wartość obcięcia (cut off). Substancje o cząsteczkach mniejszych niż wartość obcięcia membrany są wolno wymieniane w obie strony między płynem infuzyjnym, a tkanką.

Odzysk substancji przez sondę zależy od wartości obcięcia membrany, długości i średnicy membrany, szybkości przepływu płynu infuzyjnego, temperatury oraz niespecyficznego wiązania szeregu substancji do membrany.

Płyn wydostaje się przez wylot sondy mikrodializacyjnej i od tego momentu nazywa się go płynem perfuzyjnym, bądź mikrodializatem. Mikrodializat zazwyczaj nie wymaga dalszej obróbki i może zostać natychmiast poddany dalszym badaniom, najczęściej metodami elektroforezy kapilarnej (CE), spektrometrii mas (MS), radioimmunologicznymi (RIA), immunoenzymatycznymi (ELISA), bądź wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).

Mikrodializa może być stosowana w medycynie do oznaczania farmakokinetyki podanych leków w określonym miejscu organizmu, np. w kilku tkankach jednocześnie. Metoda ta ma również zastosowanie w badaniu ilości substancji naturalnie występujących w organizmie.

W neurobiologii mikrodializa jest powszechnie stosowaną metodą do oznaczania ilości neuroprzekaźników w mózgach zwierząt doświadczalnych, poddawanych eksperymentom behawioralnym, farmakologicznym, bądź innym. Kolejnym zastosowaniem mikrodializy jest możliwość lokalnego podawania substancji (np. leków) do określonej tkanki i badanie wywoływanego przez takie podanie efektu.

Oferujemy na polskim rynku kompletne zestawy do mikrodializy, poszczególne moduły jak również niezbędne akcesoria – w zakresie badań przedklinicznych (preclinical).

CMA 450 Temperature Controller for rat and for mouse

Precise temperature control, accuracy of ±0.2 °C Automatic protection against overheating Flexible rectal probe No electrical noise The CMA 450 Temperature Controller monitors and regulates the body temperature of small animals under anesthesia. The control unit displays read more

CMA 7 MD Probe

ideal for CNS studies in small animals ideal for chronical implantation low internal volume 6 kDa cut-off read more

CMA 7 MD Probe ß-irradiated

ideal for CNS studies in small animals< ideal for chronical implantation low internal volume 6 kDa cut-off β-irradiated read more

CMA 11 MD Probe

ideal for CNS in descrete brain regions ideal for chronic implantation minimal tissue damage 6 kDa cut-off read more

CMA 11 MD Probe ß-irradiated

ideal for CNS in descrete brain regions ideal for chronic implantation minimal tissue damage 6 kDa cut-off β-irradiated read more

CMA 12 MD Probe

ideal for CNS use ideal for chronic implantation 20 kDa and 100 kDa cut-off read more

CMA 20 MD Probe

ideal for peripheral tissues and blood vessels soft, non-metallic construction 20 kDa and 100 kDa cut-off read more

CMA 30 Linear Probe

ideal for skin, peripheral tissues, spinal cord and tumors soft and flexible construction 6 kDa cut-off read more

CMA 31 Linear Probe

ideal for skin, peripheral tissues, spinal cord and tumors soft and flexible construction -55 kDa cut-off read more

CMA Custom-Made Probes

for all occasions when standard probes are not appropriate customer specified style, shaft length, membrane type, membrane length and cut-off read more