Apparatus for chromatography HPLC and GPC/SEC
LANGUAGE

Microdialysis kits

Mikrodializa jest techniką analityczną, która pozwala na monitorowanie stężenia szeregu substancji w żywej tkance (in vivo). Pionierem w zakresie produkcji aparatury i wszelkiego rodzaju akcesoriów wykorzystywanych w tej technice jest firma CMA Microdialysis AB, ze Szwecji.

Mikrodializa opiera się na zastosowaniu sond mikrodializacyjnych. Każda sonda zawiera wlot, przez który podawany jest płyn infuzyjny (przy użyciu pompy mikroiniekcyjnej). Płyn infuzyjny jest roztworem fizjologicznym - może być to np. sztuczny płyn mózgowo-rdzeniowy, bądź roztwór soli fizjologicznej. Płyn infuzyjny może również zawierać znane stężenia określonych substancji, np. leków, które podawane są w takim wypadku lokalnie.

Kolejnym elementem sondy mikrodializacyjnej jest membrana. Membrany mikrodializacyjne produkowane są m.in. z celulozy, poliwęglanu, polieterosulfonu, poliaryloeterosulfonu. Najważniejszą cechą membrany mikrodializacyjnej jest półprzepuszczalność, co oznacza, że pozwala ona na dwukierunkową dyfuzję substancji o rozmiarach cząsteczek mniejszych niż obecne w membranie otwory (pory). Parametrem określającym tę właściwość membrany jest wartość obcięcia (cut off). Substancje o cząsteczkach mniejszych niż wartość obcięcia membrany są wolno wymieniane w obie strony między płynem infuzyjnym, a tkanką.

Odzysk substancji przez sondę zależy od wartości obcięcia membrany, długości i średnicy membrany, szybkości przepływu płynu infuzyjnego, temperatury oraz niespecyficznego wiązania szeregu substancji do membrany.

Płyn wydostaje się przez wylot sondy mikrodializacyjnej i od tego momentu nazywa się go płynem perfuzyjnym, bądź mikrodializatem. Mikrodializat zazwyczaj nie wymaga dalszej obróbki i może zostać natychmiast poddany dalszym badaniom, najczęściej metodami elektroforezy kapilarnej (CE), spektrometrii mas (MS), radioimmunologicznymi (RIA), immunoenzymatycznymi (ELISA), bądź wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).

Mikrodializa może być stosowana w medycynie do oznaczania farmakokinetyki podanych leków w określonym miejscu organizmu, np. w kilku tkankach jednocześnie. Metoda ta ma również zastosowanie w badaniu ilości substancji naturalnie występujących w organizmie.

W neurobiologii mikrodializa jest powszechnie stosowaną metodą do oznaczania ilości neuroprzekaźników w mózgach zwierząt doświadczalnych, poddawanych eksperymentom behawioralnym, farmakologicznym, bądź innym. Kolejnym zastosowaniem mikrodializy jest możliwość lokalnego podawania substancji (np. leków) do określonej tkanki i badanie wywoływanego przez takie podanie efektu.

Oferujemy na polskim rynku kompletne zestawy do mikrodializy, poszczególne moduły jak również niezbędne akcesoria – w zakresie badań przedklinicznych (preclinical).

CMA Guide Cannulae

guide cannulae for CMA 12/11/7 probes for cronic implantation can be mounted to the stereotaxic instrument read more

Microsyringes

Microsyringes 1, 2.5, 5 and 10 mL are available. The Microsyringes are glass syringes with piston stroke 60 mm. Syringe Needles are pretreated to reduce degradation of labile molecules, such as catecholamines and their metabolites during a microdalysis experiment. read more

Syringe Clip

Syringe Clip enables withdrawal of liquids with the CMA 400 and the CMA 402 Syringe Pumps. The clip fastens the syringe plunger to the carriage of the pump. read more

Micro T

The Micro T is a three way connector. Connected to the syringe in the CMA 402 Syringe Pump and a Microdialysis probe, two different perfusion fluids can be changed, even gradually, without introducing air bubbles into the system. Two inlet channels run parallel to each other all the way to read more

Perfusion Fluid

PERFUSION FLUID CNS CONTENTS Perfusion Fluid is a sterile, isotonic fluid especially developed for Microdialysis use.
It is conveniently packed in glass ampoules, 5 mL, ready to use.
Perfusion Fluid CNS for studies in brain tissue. PERFUSION FLUID T1 CONTENTS Perfusion read more

Standard Stereotaxic Instruments

New standard Stereotaxic Instruments THE NEW STANDARD STEREOTAXIC INSTRUMENTS are ideal for researchers working with rats and mice. They have larger laser engraved vernier scales (accurate to 100 um), 80 mm of ventral-dorsal, medial-lateral and anterior-posterior travel, absolute lock at read more

Stereotaxic Instruments for Mouse

Just for Mouse™ Stereotaxic Instruments THE JUST FOR MOUSE™ STEREOTAXIC INSTRUMENTS is ideal for researchers working with mice and other small rodents. Precision alignment when using the Just for Mouse™ Stereotaxic ensures accurate placement of electrodes, micropipettes, read more